Infolinka +420225992276

Přihlášení do aukční síně

Úvod

V současném turbulentním prostředí vyvstává více než kdy jindy potřeba aktivně spravovat utilitní náklady. Trh s energetickými komoditami je dlouhodobě ovlivňován mezinárodními ekologickými tlaky. Rostoucí počet dodavatelů, nejednotná vládní legislativa a stále se měnící tarify komplikují společnostem účinně optimalizovat náklady na energie. Právě nyní je ten správný čas obrátit se na zkušené profesionály. S důrazem na kvalitu služeb se společnost RELOCA energy solutions, s.r.o. zaměřuje na energetické poradenství.

Naší hlavní snahou je minimalizovat Vaše náklady na energie tak, abyste byli maximálně spokojeni. Vaše ušetřené peníze za energii můžete použít lépe investovat a dosáhnout tak lepšího upevnění pozice na trhu, v tvrdé konkurenci, tak typické pro dnešní hektickou a nestálou dobu.

Hrdou devizou naší práce je nezávislost a nestrannost. Na rozdíl od energetických makléřů zůstáváme zcela nezávislí na dodavatelích, nemáme žádné přímé ani nepřímé vazby, nepodepisujeme žádné skryté dohody, k dodavatelským cenám si nepřidáváme žádnou provizi. Při výběru dodavatele se řídíme vždy cenou a výsledným ekonomickým profitem klienta.

Tohle je náš způsob práce, naše společná cesta, jak snížit Vaše náklady na energie.

 

Naše služby:

 

Snížení cen energií pro konečného spotřebitele

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu na stránkách úřadu zveřejnila následující informaci o změně regulovaných cen v příštím roce. ERÚ připravuje variantu ke snížení cen energií pro konečného spotřebitele na rok 2017. V této chvíli nechci předjímat, jak vysoké snížení ceny bude. Spotřebitelům z řad domácností je však přínosem každá ušetřená koruna. Snížení cen v řádu stokorun ročně očekávám především u regulovaných složek elektrické energie, a to u polostátního gigantu ČEZ. Více viz www.tzb-info.cz.

21.10.2016

Závislost Rakouska na elektřině ze zahraničí trvale roste

Zatímco v roce 2000 byla země ještě jejím čistým vývozcem, o rok později si už s vlastními zdroji nevystačila a čistý dovoz ze zahraničí trvale rostl. Nejvíce elektřiny, 16,1 terawatthodin, Rakušané loni dovezli z Německa. Na druhém místě následuje Česko s čistým exportem 12,3 TWh. V obou případech si přitom Rakousko nevybíralo a dováželo elektřinu bez ohledu na její původ. V případě Česka i Německa přitom energetický mix obsahuje značný podíl jaderné i uhelné energie, proti které protestuje jak řada rakouských ekologických organizací a občanských sdružení, tak i tamní vláda. Více viz www.tretiruka.cz.

13.10.2016

MPO připravilo akutní novelu zákona o podporovaných zdrojích energie

Prostřednictvím předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie je řešena nežádoucí situace v oblasti podpory elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách (MVE), která nastala po doplnění vládního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně o bod 13 přechodných ustanovení části třinácté, čl. XVI zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Z důvodu časové i věcné naléhavosti řešit problém MPO navrhuje, aby byl zákona přijat v Poslanecké sněmovně již v prvním čtení. Více viz www.tretiruka.cz.

04.10.2016