Naši zákazníci - Veřejný sektor

Subjekty veřejného sektoru (obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi apod.), které připravují celkovou modernizaci objektů nebo jen částečné zateplení, výměnu oken, rekonstrukci zdrojů tepla, vzduchotechnických zařízení a plánují využít široké spektrum dotací, zejména pak OPŽP, IPRM, ROP, atd..