Energetické služby (poradenství při nákupu utilit, soutěže)

Naši stálí klienti se již v praxi přesvědčili, že v oblasti úspor nákladů na utility (elektrická energie, zemí plyn, ostatní paliva) dodržujeme dvě primární zásady, které bezpečně směřují ke snížení nákladů za energie: maximalizujeme účinnost využití elektřiny a minimalizujeme riziko jejího předraženého nákupu, které při těkavých podmínkách na trzích s energetickými komoditami nebezpečně hrozí.

Díky vlastním výkonným IT systémům se našim analytikům daří provádět retrospektivní analýzy, které dokáží okamžitě sledovat možnosti Vašich refundací. Náš tým kontroluje možné chyby v dokumentaci dodavatele a efektivně identifikuje veškeré nesrovnalosti tak, abychom mohli bezezbytku hájit zájmy klienta. Dbáme na bezpodmínečné splnění sjednaných podmínek.

Náš tým je připraven využít své nezávislosti a snížit Vaše náklady na utility s maximálně možným profitem pro Váš podnik.