Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy; kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a řadí budovu, podobně jako energetický štítek spotřebiče, do příslušné třídy energetické náročnosti. PENB lze zpracovat pro jakoukoliv budovu.

Požadavky na energetickou náročnost budov upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 103/2015 Sb.) a vyhláška č. 78/2013 Sb. Novelizací zákona, došlo v otázce PENB k těmto změnám platným od 1.7.2015;

1) PENB není vyžadován u prodejů a pronájmů nemovitostí postavených před rokem 1947
V tomto případě se jedná o nemovitosti postavené před rokem 1947, které od výstavby neprošly žádnou větší rekonstrukcí. Za větší rekonstrukci se považuje vylepšení obálky budovy (= zateplení střechy, fasády, podlahy, výměna oken a dveří) na ploše větší než 25 %. U nemovitostí postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 se předpokládá nejhorší energetická třída. Domy postavené nebo rekonstruované po 1. lednu roku 1947 budou i nadále k prodeji či pronájmu potřebovat energetický štítek (PENB).

2) Realitní kanceláře jsou od 1.7.2015 odpovědné za zveřejnění energetické třídy v inzerci nemovitosti.
Novelizace zákona 406/2000 Sb. od 1.7.2015 nově počítá i s odpovědností realitních kanceláří. Ty budou povinny zadat energetickou třídu do inzerátů, již při nabídce nemovitostí.  V případě nabízení nemovitosti přes zprostředkovatele je majitel nemovitosti povinen předat zprostředkovateli energetický štítek (PENB). Nepředá-li ho, musí být uvedena nejhorší energetická třída, G, a to i v případě, kdy majitel bytové jednotky nahradí PENB vyúčtováním dodávek energií.

Povinnost majitele nemovitosti:
Na základě § 7a odst. 2 písm. d resp. § 7a odst. 23 písm. c) zákona je majitel nemovitosti povinen zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při :

a. prodeji nemovitosti nebo ucelené části nemovitosti,

b. pronájmu nemovitosti nebo ucelené části nemovitosti.


3) Majitelé a správci bytových domů nemusí plošně zpracovat energetický štítek
Bytové domy průkazy mít nemusí. Pokud se ale v rámci domu prodává byt, průkaz energetické náročnosti je vyžadován.  Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky (tím je při prodeji uváděna energetická třída G).

4) Kontroly a registr
Každý dvacátý průkaz energetické náročnosti budovy bude kontrolován. Státní energetická inspekce (SEI) zesílí kontrolu energetických průkazů. V novele zákona je přímo uvedeno, že minimálně 5% vystavených průkazů z předchozího období bude kontrolováno v současnosti. Inspekce tak chce více dohlížet nejen na plnění povinnosti vlastnictví průkazu, ale i na jeho kvalitu ze strany zpracovatelů.

Novela tedy ruší předchozí pravidla vytyčující povinnost mít PENB v závislosti na velikosti vztažné podlahové plochy. Nově také platí omezení platnosti průkazu; nejen, že nesmí být starší 10 let ale pozbývá platností provedením větší změny dokončené budovy a také provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.
 

Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy rychle ale kvalitně za rozumnou cenu. Pro rodinné domy, v případě dodání kompletní projektové dokumentace, je možno zpracovat PENB do tří pracovních dnů. Cena za vyhotovení průkazu začínají od 3.000,- Kč.